STRONA GŁÓWNA/REJESTRACJA
Rejestracja
Etap 1Etap 2
W celu uzyskania przywilejów i korzyści związanych z przystąpieniem do Programu Partnerskiego Lou Pre wypełnij poniższe pola:
* E-mail *
* Powtórz e-maila *
*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lou Pre International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Składowa 2-6, 86-300 Grudziądz, udostępnionych w procesie dokonywania rejestracji udziału w Programie Partnerskim, a także danych udostępnionych w trakcie uczestnictwa w Programie Partnerskim, w celu realizacji Umowy, w tym w celu zrealizowania zamówień, w celach administracyjnych, statystycznych oraz w celu marketingu własnych produktów i usług Lou Pre. Zostałem poinformowany, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Lou Pre oraz do ich poprawiania. Zostałem również poinformowany, że podanie moich danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie powodować niemożność zawarcia Umowy.
* Wyrażam zgodę na to, aby Lou Pre ujawniała i przekazywała dotyczące mnie dane osobowe innym spółkom zależnym i powiązanym z grupy, do której należy Lou Pre, w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących z Lou Pre.
* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Lou Pre oraz inne spółki zależne i powiązane z Lou Pre.
* Akceptuję warunki kodeksu etycznego Lou Pre International, który powstał w celu utrzymania dobrego wizerunku firmy. Dotyczy on między innymi nie zamieszczania ogłoszeń internetowych odnośnie współpracy oraz nie wystawiania produktów do sprzedaży na aukcjach internetowych.
* Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe DALEJ